Bác sĩ:NGUYỄN TRƯƠNG TRUNG HIẾU

Hơn 12 năm kinh nghiệm

Từng giữ vai trò quan trọng trong các trung tâm răng hàm mặt lớn tại Tp.HCM